Jaorvergadering 2024: 126 DAGEN

PROGRAM SEGIETERSE CARNAVAL

Vriedig 9 februari

10.33 oor Preens Rob IV en Preenses Vivian te gast bie de Top 1.111, live te volge op L1 Radio en TV.
12.01 oor Bezeuk aan d’r Peutersjpuulzaal in Segietere oe Preens Rob IV en Preenses Vivian an alle keender u sjiek verheulke gunt vuurleeze.
12.33 oor Sjoelcarnaval same mit De Kleindererre, De Kerstaenjelrapers en de Kapel.

Zaoterdig 10 februari

13.11 oor Insjtallasie van d’r GemengtePreens op ’t Gemengtehoes ien Mergraote.
19.00 oor Bezeuk aan de aovendmis. De mis wurdt opgeloesterd doër zangkoër Sing for Joy.
20.01 oor Bagk Oetlaote. Vuur d’r 41e kiër in ’t midde van ’t midde van ’t dörp doer Preens Rob IV en Preenses Vivian, Jeugpreens Sef I, Jeugpreenses Lotte II en Ceremoniemeester Rosie, en d’r kastelein.

DENAO SAME IN DEFILE, MIT DE KAPEL EN OS HOEGLUSTIGHEDE VUÜROP, NAO CAFE ’T CENTRUM.

21.00 oor Insjrieve vuur d’r Optoch in Café ’t Centrum bie Hans en Monique. Lit op! Insjrieve kin alleng dán! Daonao wuure geng insjrievinge mie geaccepteerd!
21.44 oor Officieel loëting van de volgorde van d’r Optoch doër Preens Rob IV. De volgorde vin d’r daonao natuurlik aog op oze website.
22.01 oor Awwerwitse Segieterse aw-wieverbal mit meziëk van de Kapel en DJ Herman.
23.33 oor Oetrieking van d’r wisseltrofee aan ’t sjoenste aad-wief.

Zoondig 11 februari

18.11 oor Keendercarnaval georganiseerd doër JCV de Kerstaenjelrapers: Thema CIRCUS, ‘Viër zitte de tent op zienge kop’ in d’r KleindererreTempel!

Maondig 12 februari

13.00 oor Opsjtelle van d’r Optoch op ’t kirmesterrein.
13.33 oor Sjtart Optoch en Defilé vuur de kirk.
Optochroete: Julianawiëg - Burg. Wolfssjtraot – Nuj Hofsjtraot – Achter de Höfkes – Past. Huunesjtraot – Burg. Wolfssjtraot - De Laathof - De Uithof – Gen Eikske -Vallekeburgerwiëg – Burgemeester Beckersjtraot - Buitenend - Libekersjtraot - Tiensjtraot – Korehof – Sjoelstraot - Dörpsjtraot.

PARKEER ESTEBLEEF GENG OTO’S LANGS DE OPTOCHROUTE!

16.01 oor Optochbal ien d’r KleindererreTempel mit meziek van de Kapel, DJ Herman en DJ GIDI.

LIT OP: ’t Optochbal is NON-STOP! Honger? D’r is u frietkot anwezig!

21.01 oor Oetrieking van ’t gowwe, zilvere en broonze bak aan de prieswinnersj van d’r Optoch.
21.33 oor Vervolg van ’t Optochbal mit meziek van de Kapel en DJ GIDI.
01.11 oor Einde Optochbal.

Diensdig 13 februari

Aog diet jaor wurdt ’t krappe braoje gezamelik georganiseerd doer CV De Kleindererre en JCV De Kerstaenjelrapers. Diet jaor zunt v’r nog ummer te gast op ’n verrassende locatie.

12.44 oor Verzamele bie Rudy Martinussen en Vera Heuts op d’r Julianawiëg nummer 47.

13.01 oor Roondgaank langs de hoezer doer de jeug van Segietere en Hèrkenter vuur sjpek en ejjer, broed, boeter en aander sjmakelikke dinger. Géé sjnoep!!! De jonges en maedsjes gun mit Preens Rob IV en Preenses Vivian, Jeugpreens Sef I, Jeugpreenses Lotte II en Ceremoniemeester Rosie langs de däöre.

De volgende sjtraote kinne e bezeukske verwachte:

Dorpstraat – Burgemeester Beckersstraat – Libekerstraat – Julianaweg onder.
Burgemeester Wolfsstraat – Pastoor Huijnenstraat – Achter de Hofkes – Nieuwe Hofstraat - Eindstraat
Herkenrade

De aander sjtraote koeme volgend jaor wir aan de bäörd.

14.44 oor Gezamelik sjpek en ei iëte ien de loods van Rudy en Vera. Ederaen dae ’t leuk vind um dit ‘ns mit te make is van harte welkom, ziëker de luj oet de sjtraote van d’r Preens, Jeugpreens, Jeugpreenses en Ceremoniemaester.
15.44 oor Einde van ’t krappe braoje.
16.33 oor Verzaamele ien de loods van Rudy en Vera op d’r Julianawiëg 47.
17.01 oor Vertrik van d’r Kabaaloptoch 2024: allemaol versjnelle en mit veul kabaal nao d’r Kleinderereretempel. Route: Libekersjtraot, Tiendsjtraot, Korehof, Sjoelsjtraot, Dörpsjtraot.

Alle keender die mitgun kriege in d’r KleindererreTempel van Preens Rob IV en Preenses Vivian aoch get lekkersj: BRUUDSJE KROKIT OF FRIKADEL!!!

18.11 oor An de geng in d’r KleindererreTempel, de litste eurkes van de carnaval ien Segietere same mit de Kapel en DJ Nando.

THEMA; KAMPING KITSCH!

Saame sjpringe en kampere mit Preens Rob IV en Preenses Vivian in uch favoriete ‘kitsch’ kamping outfit. Tusje doër deile v’r zonnebrille oet en loestere v’r noa de bitste zonnebreel sjlagers van de litste jaore.

AOG DIET JAOR IS D’R IEN D’R KLEINDERERRETEMPEL E BRUUDJESKOT.

’T BRUUDJESKOT IS OËPE TOT 21.11 OOR!

23.01 oor Vertrik oet d’r KleindererreTempel.
23.11 oor Um exact 23.11 oor zal ’t bagk wuure iengehaold doër Preens Rob IV, Preenses Vivian, Jeugpreens Sef I, Jeugpreenses Lotte II en Ceremoniemaester Rosie es de officieel sjleeting van de carnaval 2024 ien Segietere. En dan is ’t sjloes.

Doot oos e plezeer en niëm neet alle tije te serieus! ’t Is carnaval hé!